(1)
Choirunnisa, B. Peranan Ibu Dalam Pemerolehan Bahasa Anak Usia 4-5 Tahun. JBI 2020, 5, 30-37.